Proposta acadèmica

L'escola aposta per la innovació pedagògica basada en:

  • Atenció personalitzada. Acompanyem el desenvolupament de les capacitats dels infants i els seus talents.
  • SIEI. L'escola disposa del recurs SIEI (Suport intensiu d'escolarització inclusiva) cosa que permet una atenció més individualitzada i adaptada a les necessitats d'aquells infants que així ho necessiten.
  • English. Utilitzem l'anglès com a llengua vehicular en diferents àrees curriculars.
  • Mira Dins Teu. Proporcionem eines a l'alumnat per millorar l'atenció i la gestió emocional.
  • Codocència. Treballem dos docents per grup, aconseguint així una atenció més individualitzada.
  • Aprenentatge cooperatiu. Potenciem el treball en equip de l'alumnat per tal que aprenguin de forma activa.
  • Entorn tecnològic. Incorporem les TAC a l'aula per afavorir el desenvolupament de les competències dels infants.