Consell escolar

La comissió electoral, un cop realitzades les eleccions i designats els representants dels diferents sectors d'acord amb el que estableixen l'article 28 del Decret 102/2010 i la resolució EDU /3043/2021, el consell escolar estarà format per:

 • President del consell 
          Antoni Montserrat
 • Representants de la titularitat 
          Mn. Anton Cedó
          M. Teresa Piquer
          Glòria Cano
 • Representants del professorat
          Norma Arroyo
          Beatriz Esteban
          Núria Ramon
          Montse Castellví
 • Representants dels pares dels alumnes
          Amal Ghilane
          Lucia Molina
          Avelino Arceliano
          Mónica Díaz
 • Representant del personal d'administració i serveis
          Trini Portolés
 • Representant PAE
          Joel Merino