Educació Infantil

L'etapa infantil és la compresa entre els 3 i els 6 anys. La nostra escola imparteix els cursos d’I3, I4 i I5.


És una etapa centrada sobretot en el desenvolupament del llenguatge oral, la psicomotricitat fina i gruixuda, la gestió de les emocions i l'adquisició d'hàbits d'autonomia.

Galeria