Història

Amb gairebé 60 anys d'història, el Sant Pau és un col•legi de caràcter concertat que forma part de les Escoles Diocesanes de Tarragona (EDT). El centre cobreix les etapes educatives d'infantil (3-6 anys) i Primària (6-12 anys). A més a més disposa d'acords amb el centre de referència adscrit per l'etapa Secundària (Institut Gabriel Ferrater i Soler)
El centre, que forma part de la Fundació Sant Fructuós, és el testimoni "actiu" de l'acció educativa que l'Arquebisbat de Tarragona desenvolupa a Reus des de la segona meitat del segle XX.


La ciutat de Reus, com la ciutat de Barcelona i d'altres de Catalunya, a principis dels anys 50 del segle XX, va ser protagonista de la reactivació d'un procés general a Catalunya consistent en l'arribada de grans fluxos migratoris d'altres llocs d'Espanya. Als barris de nova creació o suburbis, les parròquies de Reus, com succeïa a altres indrets de Catalunya, van fer una important tasca social i pastoral, articulant entorn d'aquestes la vida associativa en els primers moments de la seva constitució, així com intentant proporcionar solucions a la manca de places escolars del moment.


El 1962 el Cardenal-Arquebisbe Dr. D. B. Arriba y Castro formalitzava el projecte amb la compra del terreny de Mas Musté. L''espai del Mas havia d'acollir primer una guarderia infantil en que actuava de titular Mn. Josep Maria Domènech Bagès, i en portava la gestió i la direcció la germana María del Socorro, religiosa de la Presentació. El 1963 quan la Guarderia superaria la desena d'inscrits s'inicia l'activitat als baixos del Mas.


L'any 1964 el projecte estava molt consolidat i això permet a Mn. Domènech de presentar el dia 28 d'octubre d'aquell any, la sol•licitud d'un permís d'obres per a construir una guarderia infantil. Un any més tard, el desembre de 1965, es presenta una nova instància sol•licitant l'autorització per la construcció d'un segon edifici. La remodelació dels espais va ser constant. L'augment d'alumnat, que va arribar el curs 1970-1971 al nombre de 115 alumnes en règim de guarderia (Isabel Besora) i jardí d'infància (Sant Pau), va obligar a crear durant aquell curs dos espais diferenciats en el patí comú compartit amb el Col•legi Sant Pau.


Ja als anys 70, la implantació de l'EGB es va dur a terme amb tota celeritat per part del govern amb l'obligació dels centres d'impartir, el curs 1970-1971 els primers quatre cursos de l'EGB. El curs 1971-1972, l'escola es troba en plena expansió essent aquest curs quan s'acabaria l'últim edifici del complex educatiu i el curs 74-75 amb el grup de 8è s'arriba als 450 alumnes. El col•legi assolia la categoria de centre concertat d'EGB però la llei no preveia el finançament del parvulari i el curs 1975-1976 es produeix el tancament de la guarderia.


Els anys 90 porten el canvi de l'EGB per la Primària que fa que es passi de 8 a 6 grups. Per altra banda, s'inicia l'Educació Infantil amb tres grups nous que faran un total de 9 i que són els que es tenen actualment.


El curs 2005-2006 es va constituir la Fundació Sant Fructuós per iniciativa de l'arquebisbe de Tarragona, Dr. Jaume Balcells agrupant els col·legis de titularitat de l'Arquebisbat de Tarragona, tot coordinant i renovant la seva tasca educativa i mantenint el compromís educatiu de l'església diocesana.


El curs 2013-2014 el centre celebra els 50 anys de l'inici del projecte educatiu i renova l'abandonat Mas i renova totalment l'accés al centre per l'av. de M. Fortuny.


Venen anys en que la plantilla docent creix en número i la tecnologia es fa present a les aules i en la relació amb les famílies. Tot sense oblidar sempre, el tracte humà, d'una escola cristiana com la nostra, amb les seves famílies que ens mostren el seu suport valorant-nos molt positivament fins al punt de ser amb molta diferència l'escola on més  famílies  tornarien a matricular-se  i, per tant, repetirien la seva primera tria al SANT PAU.
Aquí us deixem un vídeo dels 50 anys en imatges del Sant Pau.
 

Galeria