Català / Español / English  ·  TEL. 977 34 34 87 · EMAIL colsantpau@stpau.cat
Català / Español / English  · 

Notícies

Un pas més cap a l'educació inclusiva

06-11-2020

Al Col·legi Sant Pau treballem per garantir que tots els infants rebin una educació de qualitat sense cap tipus d’exclusió. Per aquest motiu, aquest curs, tot l’alumnat és atès dins del seu grup ordinari durant tota la jornada escolar. És per això que ens hem organitzat de manera que  la docència de cada grup classe és compartida per dos mestres.

La codocència s’aplica a les hores dels àmbits lingüístic i matemàtic. Aquest model metodològic aporta diversos avantatges, tant per l’alumnat, que rep una atenció més individualitzada, com pels docents, que aprenen mútuament i creixen professionalment. Alhora, els dos mestres són un model de treball en equip de cara als nens i nenes, i poden atendre tant acadèmicament com personal a tots i cadascun dels alumnes.


Xarxes socials: