Catalā / Espaņol / English  ·  TEL. 977 34 34 87 · EMAIL colsantpau@stpau.cat
Catalā / Espaņol / English  · 

Model educatiu

Proposta acadčmica


L'escola aposta per la innovació pedagògica basada en:


•    Intel·ligències Múltiples. Acompanyem el desenvolupament de les capacitats dels infants i els seus talents.


•    English. Utilitzem l'anglès com a llengua vehicular en diferents àrees curriculars.


•    Mira Dins Teu. Proporcionem eines a l'alumnat per millorar l'atenció i la gestió emocional.


•    Codocència. Treballem dos docents per grup, aconseguint així una atenció més individualitzada.


•    Aprenentatge cooperatiu. Potenciem el treball en equip de l'alumnat per tal que aprenguin de forma activa.


•    Entorn tecnològic. Incorporem les TAC a l'aula per afavorir el desenvolupament de les competències dels infants.


•    Escola de Mares i Pares. Creem espais de trobada amb les famílies per fer-les més partícips de la vida escolar.